Toimitus- ja vuokrausehdot

MEvent juhlatarvikkeiden VUOKRAEHDOT Voimassa 1.6.2020 alkaen.

 1. Sopijapuolet: Tuotteita vuokraa MEvent Oy, Y-tunnus 2837370-6. Tuotteita vuokrataan täysi-ikäisille henkilöille ja yrityksille Suomeen. Tuotteiden vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja mahdollisten postikulujen muutoksiin.
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan somisteiden vuokrauksissa Mevent Oy:n (jäljempänä MEvent) ja vuokralleottajan (jäljempänä vuokralleottaja) välillä.
 2. Somisteiden varaus ja vuokrahinnan maksaminen: Vuokratuotteet varataan verkkokaupasta. Vuokra-aika ja vuokrahinta on ilmoitettu tuotekuvauksen yhteydessä. Vuokra-aika on yleensä torstaista seuraavaan maanantaihin.
 3. Vuokrauksen kohde: Vuokrauksen kohteena on MEvent Oy:n somisteet sellaisenaan, kun ne on verkkokaupassa kuvattu. Vuokratuotteet ovat käytettyjä, joten niissä saattaa olla käytön jälkiä, tarkistathan tuotteiden kunnon noutohetkellä / paketin saapuessa, reklamaatiot on tehtävä noutopäivänä.
 1. Tuotteiden luovuttaminen vuokralleottajalle: Vuokratuotteet luovutetaan vuokralleottajalle MEvent Studiolta ilmoitetun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä klo 15-17.00 välisenä aikana, osoitteesta Uurastajankatu 19, 33710 Tampere. Muusta, erikseen sovittavasta noutoajasta tulee sopia asiakaspalvelun kanssa. Kuljetuksista, kantamisesta ja paikoilleen asettelusta sekä purkamisesta ja poisviennistä veloitetaan erikseen, ellei muuta ole etukäteen kirjallisesti sovittu. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Osa vuokratuotteista voidaan toimittaa postitse, jolloin lähetyksen toimituskulut lisätään vuokrahintaan. Postituksesta tulee sopia etukäteen. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan MEvent Oy:n toimesta ennen niiden luovuttamista vuokralleottajalle. Halutessaan vuokralleottaja voi tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan. Reklamaatiot tehtävä noutopäivänä.

4.1 Vuokralleottajan henkilöllisyyden tarkastaminen: Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella vuokratuotteita noutaessaan. Mikäli vuokralleottaja ei nouda vuokratuotteita henkilökohtaisesti, tulee hänen ilmoittaa MEventin asiakaspalveluun tuotteiden noutajan tiedot.  Vuokratuotteita ei luovuteta muulle kuin vuokralleottajalle tai hänen ilmoittamalleen henkilölle.

 1. Vuokratuotteiden käyttäminen: Vuokralleottajan tulee käyttää vuokratuotteita huolellisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttöön. Vuokralleottaja ei saa muuttaa, korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman MEvent Oy:n antamaa suostumusta. Vuokralleottaja ei saa edelleenvuokrata tai luovuttaa tuotteita eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman MEvent Oy:n kirjallista lupaa. Vuokralleottajan velvollisuutena on ilmoittaa varauspyynnön yhteydessä tarkat tiedot paikasta, jossa Mevent Oy:n vuokratuotteita käytetään. Tuotteiden käytöstä muissa tiloissa kuin ilmoitetussa käyttökohteessa vuokra-aikana pitää sopia MEvent Oy:n kanssa erikseen.

Somisteet on tarkastettu MEvent Oy:n toimesta ja ne on todettu toimiviksi ja ehjiksi ennen niiden luovuttamista vuokralleottajalle. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava MEvent Oy:lle heti vuokralleottajan huomattua vahingon tai viimeistään palauttaessa tuotteita. Vuokralleottajan on huolehdittava myös käyttötarkoituksen soveltuvuudesta muualla kuin sisätiloissa – huomioitavaa kosteus/sade/lumi, pakkanen, korkea lämpötila tai pöly. Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään kuuden (6) tunnin kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti MEvent Oy:n asiakaspalveluun [email protected] Reklamaatioon tulee liittää kuvia reklamoitavasta asiasta.

MEvent Oy ei vastaa vuokratuotteiden sopivuudesta, esimerkiksi Spandex-tuolihuppujen sopivuudesta tuoleihin. Testihupun voi halutessaan noutaa tai tilata postikuluja vastaan koesovitukseen. MEvent Oy ei hyvitä tuolihuppujen vuokrahintaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva vuokralleottajan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. 

 1. Vuokratuotteiden palauttaminen: Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokratuotteet MEvent Oy:lle vuokra-ajan päättyessä ja samassa kunnossa ja samalla tavalla, samoihin pakkausmateriaaleihin pakattuina, kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Mikäli MEvent Oy toimittaa tuotteen mukana erillisen pakkausohjeen, on tuote palautettava ohjeen mukaisesti pakattuna. Tuolihuppuja ja kankaisia tuotteita lukuunottamatta kaikki vuokratuotteet palautetaan käytön jälkeen puhdistettuina. Vuokratuotteet palautetaan MEvent Studiolle ilmoitetun vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 15-17.00 välisenä aikana, osoitteeseen Uuratajankatu 19, 33710 Tampere. Muusta, erikseen sovitusta palautusajasta tulee sopia asiakaspalvelun kanssa. Mikäli vuokratuotteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan vuokrasopimuksessa ilmoitettu tuotteen korvaushinta. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen yhteydessä.

Vuokralleottaja vastaa postitse toimitettujen vuokratuotteiden palautuslähetyksen postikuluista. Postituksella toimitettavat vuokratuotteet tulee jättää Postin toimipisteeseen paluukuljetukseen viimeisenä vuokrapäivänä klo 11.00 mennessä. Mikäli vuokratuotteet jätetään kuljetusyhtiölle myöhässä, laskutamme uuden neljän päivän vuokrajakson hinnan.  Palautettavien vuokratuotteiden palautusosoite on Mevent Studio, Uurastajankatu 19, 33710 Tampere. Palautuksen saapumisilmoituksen toimitustavaksi tulee valita tekstiviesti numeroon 050 544 4994. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan Mevent Oy:lle palautuslähetyksen lähetystunnuksen lähetyspäivänä. Lähetystunnus ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] MEvent Oy:n tuotteita ei saa postittaa ilman jäljitettävää lähetystunnusta esimerkiksi tavallisena kirjelähetyksenä. 

 1. Vuokralleottajan vastuu: Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneet tai palauttamatta jääneet tuotteet veloitetaan vuokralleottajalta tilauksen yhteydessä ilmoitetun tuotteen korvaushinnan mukaisesti. Lasku lähetetään seitsemän (7) päivän kuluessa vuokralleottajalle varauspyynnön yhteydessä annettuun sähköpostiin. Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Mevent Oy:n omaisuutta. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja, myös niissä tapauksissa, jotka ovat aiheutuneet vuokralleottajan käyttämien toimijoiden aiheuttamista vahingoista. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti.

MEvent Oy:llä on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan puhdistamattomina. Tekstiilituotteiden vuokrahintaan sisältyy yksi pesu. Ylimääräisestä tahranpoistosta veloitetaan jälkikäteen laskulla 65 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Muiden kuin tekstiilituotteiden puhdistus- ja huoltokuluista veloitetaan jälkikäteen laskulla 65 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti.

 1. Vuokralleantajan vastuu: MEvent Oy vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. MEvent Oy ei vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 2. Vakuutukset: Vuokratuotteet eivät ole vakuutettuja MEvent Oy:n toimesta vuokrauksen aikana. Vuokralleottaja vastaa harkintansa mukaan vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.
 3. Sopimusrikkomus: Mikäli vuokralleottaja olennaisesti rikkoo vuokraehtoja, MEvent Oy:lla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. 
 4. Peruutusehdot: Vuokralleottajalla on mahdollisuus peruuttaa vuokrasopimus kuluitta 14 päivän kuluessa vuokrahinnan maksamisesta. Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten vuokrahintaa ei palauteta. Peruuttamisoikeus ei koske vuokrauksia, joista sovitaan myöhemmin kuin 28 päivää ennen vuokra-ajankohtaa. Peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostilla [email protected] Peruutukseen tulee liittää kopio kuitista sekä tilitiedot vuokramaksun palautuksen vastaanottamista varten. Maksu palautetaan 14 vuorokauden kuluessa peruutuksen vastaanottamisesta, samaa maksukanavaa käyttäen kuin millä tilaus on maksettu.

11.1 Ylivoimainen este: MEvent Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, joka estää MEvent Oy:.n tuotteiden tai sen osan toimittamisen. MEvent Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään silloin, mikäli edellinen vuokralleottaja ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on palautettu viallisina. Tällöin MEvent Oy tarjoaa vuokralleottajalle korvaavaa vuokratuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai vuokralleottaja ei sitä hyväksi, palauttaa MEvent Oy vuokralleottajalle kyseisistä tuotteista maksetun vuokrahinnan. MEvent Oy ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

MEvent Oy, 2837370-6, www.mevent.fi/verkkokauppa [email protected] Osoite: Uurastajankatu 19, 33710 Tampere. Puhelinnumero 050 544 4994.

MEvent Oy:n VERKKOKAUPAN TOIMITUSEHDOT

Yleistä verkkokaupasta: Verkkokaupan tuotteita myy ja vuokraa MEvent Oy Y-tunnus 2837370-6. Myymme ja vuokraamme tuotteita täysi-ikäisille henkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Ostaminen: Tuotteet ostetaan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.mevent.fi/verkkokauppa ostoskorin kautta. Kuitti toimitetaan sähköisesti ostoksen varmistumisen jälkeen. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Ostaminen edellyttää, että asiakas on luovuttanut yhteystientonsa tilauksen yhteydessä, jotta lähetys ja kuitti voidaan toimittaa asiakkaalle. Tarvittavia yhteystietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Maksaminen

Paytrail on sinulle turvallinen maksutapa. Heillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, olethan yhteydessä Decora Housen asiakaspalveluun.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout Finland tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.

Paytrail näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla: mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

Masterpass

Maksuehdot ovat tarjolla Masterpassin sivuilla: masterpass.com/assets/pdf/masterpassoperatingrules.pdf

Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:
OP:n yleiset euromaksuehdot
Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla
Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankissa

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto. Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collectorin yrityslaskun ehdot ovat tarjolla myös heidän sivuillaan: collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf

Jos haluat peruuttaa tilauksen, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme tai lue asiakaspalautusohjeet.

Klarnan maksuvaihtoehdot:

Maksa myöhemmin

Kokeile ensin, maksa myöhemmin. Klarnalla vastaanotat ostoksesi ensin ja päätät vasta sitten haluatko pitää ne vai et.

Pilko maksut

Kerää kaikki maksusi yhdelle laskulle ja valitse kuinka paljon maksat kuukausittain.

Toimitusaika: Postitamme verkkokaupasta ostetut tuotteet 1-4 arkipäivän kuluttua maksun kirjautumisesta tilillemme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan MEvent Oy:n verkkokaupassa. Vuokratuotteiden toimituksesta on erikseen mainittu vuokraehdoissa.

Toimitustapa ja toimituskulut: Toimituskulut sisältyvät verkkokaupassa myytävien tuotteiden hintaan ellei toisin ole ilmoitettu. Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Toimitamme tilaukset kirjepostina, postipakettina tai maksikirjeenä. 

Vaihto- ja palautusehdot: Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia myyntituotteita. Palautusoikeus ei koske vuokrattuja tuotteita. Vuokraaja sitoutuu erillisiin vuokraehtoihin vuokratuotteiden osalta. 

Ennen palautusta, ota sähköpostitse yhteyttä asiakaspalveluumme. Liitä sähköpostiin seuraavat tiedot: nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, pankkitilinumerosi ja kopio MEvent Oy:n verkkokauppatilauksen kuitista

Palautusosoite: MEvent Studio, Uurastajankatu 19, 33710 Tampere

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan valitun maksutavan mukaisesti palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen 14 vrk:n kuluessa. Asiakas vastaa palautuksen toimituskuluista.

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta: Mikäli verkkokaupasta ostettu tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen [email protected] Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Emme vastaa Postin kadottamista tai kuljetuksessa rikkoutuneista tuotteista. Jos lähetys on kadonnut tai vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio Postiin. Vuokratuotteiden reklamaatiosta on kerrottu vuokraehdoissa.

Muuta: Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin vuokra- ja toimitusehtoihin.

MEvent Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

MEvent Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.

MEvent Oy, 2837370-6, www.mevent.fi/verkkokauppa [email protected] Osoite: Uurastajankatu 19, 33710 Tampere. Puhelinnumero 050 544 4994.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mevent Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.4.2020. Viimeisin muutos 22.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Mevent Oy, 2837370-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hannele Halme, [email protected]

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja myynti verkkokaupassa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat www-sivustojen osoitteet ja verkkoyhteyden IP-osoite. Verkkokaupan asiakkailta kerätään myös heidän syöttämänsä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), tilaustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tietoa evästeistä

Päivitetty: 22.4.2020

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Tällä sivustolla evästeitä käytetään sivuston toiminnallisuuksien toteuttamiseksi (esim. verkkokauppa) sekä kävijäkokemuksen parantamiseksi (esim. analytiikka).

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Memorable events
[email protected]
+358 50 5757 268
y-tunnus: 2837370-6